Bursa – Kütahya Bölgesi

Kırmızı Beyaz Madencilik bu bölgedeki operasyonlarına 2020 yılının Nisan ayında başlamayı hedeflemektedir. Bölge maden sahaları Kütahya ve Eskişehir il sınırları dahilinde ve Gemlik Limanının yaklaşık olarak 150 km güney batısında bulunmaktadır.

Kayseri - Sivas Bölgesi

Kayseri ve Sivas illerine dağılmış krom sahalarında, açık maden ve yeraltı işletmeleri bulundurmayı hedefleyen Kırmızı Beyaz Madencilik, 2020 yılı içinde bölge organizasyonunu tamamlayarak ve üretim faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir. Bölge üretimini yaklaşık 600 km güney batısında bulunan Mersin Limanı üzerinden müşterilerine ulaştıracaktır.

Akdeniz Bölgesi

Kırmızı Beyaz Madencilik Akdeniz alt organizasyonu operasyonlarını Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla illerinde bulunan maden lisans sahalarında sürdürmeyi hedeflemektedir. Bölge madencilik faaliyetleri yeraltı, ve değişik ölçeklerde açık ocak işletmelerinde sürdürülecektir. Konsantre üretimleri, Burdur ili Tefenni ilçesinde bulunan krom zenginleştirme tesisinde sürdürülecek ve ürünler tesise sadece 250 km mesafede bulunan Antalya Limanı üzerinden müşterilere ulaştırılacaktır.