Kırmızı Beyaz Madencilik A.Ş., Capital International Group ile yapılan hisse devir sözleşmesine istinaden ilgili kurumlardan gerekli izinlerini tamamlayarak 15 Ocak 2020 tarihinde Turchrome şirketinin iştirakleri olan Turchrome Akdeniz ve Turchrome Anadolu şirketlerini devir almıştır.

Deviri takiben Kırmızı Beyaz Akdeniz ve Kırmızı Beyaz Anadolu Madencilik unvanlarını alacak şirketlerimiz, sahip olduğumuz Kütahya, Burdur, Fethiye, Sivas ve Kayseri’de yer alan 20 maden işletme ve 5 maden arama sahası ve iki Krom zenginleştirme tesisinde faaliyetlerini sürdürecektir.

Uluslararası standartlar ve sürdürülebilir madencilik yaklaşımı ile Türkiye’nin lider madencilik şirketi olmayı hedefleyen Kırmızı Beyaz Mart 2020 itibariyle üretim faaliyetlerine başlamayı hedeflemektedir.